Türkiye'de bilgisayar yazılımlarının Telif Hakkı; 

Kültür ve Turizm Baklanlığı' na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne başvurularak yapılır. Yapılan işlemler korumaya yönelik olmayıp, sadece meydana gelen eserin sahibini belirlemeye kolaylık sağlayan beyana dayalı işlemlerdir. (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B)  

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2. maddesi uyarınca;

 1. Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, ilim ve edebiyat eserleri kategorisinde yer almaktadır.

2. Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.