Marka


MARKA NEDİR?

Marka   genel bir tanımla; bir işletmenin piyasada var olan, mal veya hizmetlerini, başka bir firmanın mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler, kişi adları dâhil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, renk kombinasyonları veya bütün bu işaretlerin kombinasyonları, marka olabilecek işaretlerdir diyebiliriz.

Marka, ürünün satış adı, piyasada aranma ve tanıma aracıdır. İşletmenin, potansiyel sermayesidir.

 

MARKA HAKKI NASIL ELDE EDİLİR?

Markanın korumasından sağlanan hakları elde edebilmek için; Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığında marka sicilinde tescilli olması gerekir. Marka Tescilinde tek yetkili kuruluş, Türk Patent ve Marka Kurumudur.

 

MARKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

• Ticaret markası 
• Hizmet markası 
• Garanti markası 
• Ortak marka

 

MARKA YARATIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Ayırt edici mi? 
• Başka markalara benziyor mu? 
• Ürünlere ait özellik gösteriyor mu? 
• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılıyor mu? 
• Ürünlerin özgün doğal yapısını gösteriyor mu? 
• Ürünlerin niteliği konusunda yanıltıcı mı? 
• Yetkili mercilerde kullanma izni alınmamış işaretleri içeriyor mu? 
• Tarihi kültürel değerler içeriyor mu? 
• Tanınmış marka mı? 
• Dini değerleri ve sembolleri içeriyor mu? 
• Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı mı? 

 

MARKA TESCİLİNDE UYGULANAN SÜREÇLER

Tescili için başvurusu yapılan marka, Türk Patent Enstitüsün de aşağıda belirtilen süreçlerden geçer.

• Şekli inceleme 
• Sınıflandırma 
• Benzerlik araştırması 
• Karar 
• İtiraz süreci 
• Noksan evrakların tamamlanması 
• Tescil 

 

MARKAMI NEDEN TESCİL ETTİRMELİYİM?

Günümüzde marka, reklam ve pazarlamanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Markaların korunması ulusal ve uluslararası alanda ticarette ve sınai ilişkilerde büyük önem taşımakta ve günümüzde elektronik ticaret sayesinde büyük alıcı kitlesine ulaşmak, pazara sunulan mal ve hizmetin toplum tarafından bilinmesinde etkili olan ve önemi her geçen gün artan bir konum kazanmıştır. 
Gelişmekte olan ülkemizde, Marka tescili konusu, sanayici, ticaret erbabı, ithalatçılar, ihracatçılar, hukukçular, reklamcılar ve toplumun her kesimi olmak üzere değerlendirilebilecek bir konudur.

 

MARKA TESCİLİ İLE SAĞLANAN HAKLAR

• Ticaret alanında kullandığınız markanızı, kendi tekeliniz altında olmasını sağlarsınız. 
• Markanız değerli bir aktiftir. Teminat olarak gösterebilirsiniz. 
• Markanıza Lisans hakkı vererek ek gelir elde edebilirsiniz. 
• Markanızın aynısının ve/veya benzerlerinin, başkaları tarafından kullanılarak haksız rekabet ortamının doğmasını önlersiniz. 
• Başkalarının kötü niyetli yaklaşımlarını önlersiniz. 
• İzinsiz kullananlara karşı hukuki işlemlere başvuru yapma hakkını elde edersiniz. 
• Haksız kullanımdan dolayı, maddi manevi tazminat davası açma hakkını elde edersiniz. 
• Haksız kullanımdan dolayı, piyasadan ürünleri toplatabilir; ithalatına ve ihracatına engel olabilir; katalog, broşür, tabela gibi tanıtım ve iş evraklarında kullanılmasına engel olabilirsiniz. 
• Başkalarının size karşı hukuki yaptırımları ile karşı karşıya kalmazsınız. 
• Markanız devir edebilir ve mirasa, hacize konu olabilir.

 

MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMUNDA VERİLEBİLECEK CEZALAR

• Hapis cezası 
• Para cezası 
• İşyerinin kapatılması ve ticaretten men edilmesi 

 

MARKA HANGİ DURUMLARDA KULLANILMIŞ SAYILIR

• Markanızın ayırt edici özelliği değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması 
• İzin verilerek başkası tarafından kullanılması 
• Markayı taşıyan malın ithali 
• İhracat amacıyla mal ya da ambalajında kullanılması

Bir markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde listesinde yazılı mallar ya da hizmetlerde kullanılması zorunluluğu vardır. Markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

 

MARKA HAKKI NASIL SONA ERER

• Koruma süresinin on yılı doldurması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi 
• Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi 
• Marka hakkının mahkeme kararıyla hükümsüz kılınması

 

MARKANIN ULUSLARARASI TESCİLİ 


• Her ülkeye ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunabilirsiniz. 
• Madrid protokolü çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü aracığıyla ihracatı düşündüğünüz ülkelerde tescil ettirmeniz mümkündür. 
• AB ülkelerinde tescil için, Topluluk Markası sistemi ile AB ülkelerine ya da Topluluk Marka Ofisi'ne (OHIM) başvurabilirsiniz.

 

YÜKSELİŞ PATENTDEN ÖNEMLİ UYARILAR

• Tescili düşündüğünüz ve marka olarak kullanmayı düşündüğünüz marka unsurunu, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına girmeden önce MUTLAKA BENZERLİK ARAŞTIRMASINI yaptırınız.

• Ben markamı tescil ettirdim, işim bitti demeyiniz. Çünkü markanızın takibi önemlidir. Ülkemizde her geçen gün, markalaşma önem kazanmakta ve marka başvuruları, her yıl artış göstermektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her ay yayınlanan Marka Bülteninde markanızın benzerlik açısından takip edilmesi önemli bir husustur.

• Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularına itiraz etme süreci, yayınlanma tarihinden itibaren iki aydır. İki aylık sürecin kaçırılması halinde, benzer marka için, ilgili mahkemede, hükümsüzlük ve iptal davası açılması gerekmektedir.

• Benzerlik araştırması ve takip sistemi için YÜKSELİŞ PATENT DANIŞMANLIK OFİSİ veri tabanından yararlanabilirsiniz.