Patent - Faydalı Model


PATENT / FAYDALI MODEL

Günümüz teknolojisi hızla gelişmekte ve buna paralel olarak toplum, hayat stilini değiştirmektedir. Teknolojinin, tarım dâhil tüm sanayi kollarında yapılan teknik konulardaki çözümleri, buluş olarak adlandırabiliriz. Buluşların korunması ise Patent ve Faydalı Model olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde, Patent ve Faydalı Modeller, 6769 sayılı Kanun çerçevesinde koruma sağlamaktadır.

6769 sayılı Kanun uyarınca,

• Yenilik 
• Buluş basamağı 
• Sanayiye uygulanabilirlik

Nitelikte olan buluşlara patent belgesi verilerek korunur. 

İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde aşağıdaki belirtilen konular, Patent /Faydalı Model olarak kabul edilmezler.

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; 
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; 
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. 
e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 

Patent / Faydalı Model verilerek korunmayacak buluşlar: 

a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

PATENT BAŞVURUSUNU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Başvuru dilekçesi

Patent ve başvurusu sahibine ait genel bilgilerin yer aldığı dilekçedir.

• Tarifname

Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda, sorunun çözümü için uygulanabilmesini sağlayacak tüm bilgilerin açık ve net olarak açıklandığı bölümdür.

• İstemler

Buluşun korunması istenilen, yeni olan unsurların açıklandığı bölümdür.

• Özet

Amaç ve kısa teknik bilgileri içeren bölümdür.

• Resimler

Buluşa ilişkin teknik detayların yer aldığı resimleri ifade eder.

 

 

PATENT TESCİLİNDEKİ SÜREÇLER


• Patent başvurusu
• Şekli kontrol
• Araştırma Raporunun düzenlenmesi
• Yayın
• İnceleme raporunun düzenlenmesi
• inceleme raporu olumlu ise, belge; rapor olumsuz ise red kararı.

 

FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ

• Faydalı Model başvurusu
• Şekli kontrol
• Araştırma raporunun düzenlenmesi
• Yayın
• Araştırma Raporu olumlu ise belge; rapor olumsuz ise red kararı.

 

KORUMA SÜRELERİ 

Faydalı Model 10 yıl 
Patent   20 yıl 

 

PATENT / FAYDALI MODEL KARŞILAŞTIRILMASI

PATENT

• YENİLİK
• BULUŞ BASAMAĞI
• SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK

• USULLER VE BU USULLER SONUCU ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
• KİMYASAL MADDELER
• 20 YIL KORUMA
• ARAŞTIRMA RAPORU DÜZENLENİR
• İNCELEME RAPORU DÜZENLENİR 

FAYDALI MODEL 


• YENİLİK
• SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK
• 10 YIL KORUMA
• ARAŞTIRMA RAPORU DÜZENLENİR
• İNCELEME RAPORU DÜZENLENMEZ