Yatırım ve Teşvikler


YATIRIM VE TEŞVİKLER

Yatırım yapmadan önce, Resmi Kurumların sağladığı hibe ve teşvikleri öğrenip, sağlanan hibe ve teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Bu Kurumlar;

- KOSGEB

- TUBİTAK

- Ekonomi Bakanlığı 

- Kalkınma Ajansları... vb

 

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, reklam dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Proje kapsamında, 150.000 TL hibe, 200.000 TL faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır.

 

ARGE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin; geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi amacı ile oluşturulmuş bir programdır.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

Yurtiçi Fuar Desteği, Tanıtım Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Sınai Mülkiyet Desteği, Belgelendirme Desteği, Yurtdışı İş Gezisi Desteği, Eşleştirme Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, End. Tasarım Desteği, Test, Analiz Ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği başlıklar altında, KOSGEB'in belirlediği üst limitler dâhilinde geri ödeme olmaksızın yararlanılabilir.

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

• Girişimciliğin desteklenmesi,

• Girişimciliğin yaygınlaştırılması,

• Başarılı işletmelerin kurulmasıdır.

Programdan;

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

• Girişimciler ve

• İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi'ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) yaralanabilir.

Program,

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 
• Yeni Girişimci Desteği, 
• İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 
• İş Planı Ödülünden oluşur.

 

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

• KOBİ'lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

• KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

• KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

• Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

• KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

Bu programda, 250.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli destek sağlanmaktadır.

 

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

• KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

• Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

• KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

Bu programda destek üst limiti 150.000 TL. dir.

 

ARGE ÇALIŞMALARINIZ İÇİN YARARLANABİLECEĞİNİZ PROGRAMLAR

-KOSGEB Arge İnovasyon Destek Programı
-KOSGEB Arge Endüstriyel Uygulama Destek Programı
-Tubitak Sanayi Arge 1501 Destekleri
-Tubitak KOBİ Arge 1507 Destekleri

 

EKONOMİ BAKANLIĞI DEVLET TEŞVİKLERİ

-Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
-Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
-Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
-TURQUALITY®'nin Desteklenmesi
-Yatırım teşvik belgesi