Barkod Tescili


BARKOD NEDİR?

Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi, tedarik zinciri verimliliğin artırılması için, yeni çözümlerin üretilmesi ihtiyacı doğmuştur.

 

Ticaretteki bu değişimler doğrultusunda 1974 yılında 12 ülkeden, üreticilerin ve dağıtımcıların katılımıyla Avrupa'daki ürünlerin tanımlanması için standart oluşturma çalışmaları başlamış ve bu çalışmaların sonucunda 1977 yılında Brüksel merkezli "European Article Numbering (EAN)" (Avrupa Mal Numaralama Örgütü) kurulmuştur.

 

EAN' ın temel görevi, etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmektir. EAN' a üye yerel numaralandırma organizasyonları, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulama ve geliştirmekle yükümlüdür. Zamanla üye profili Avrupa' yı aşıp tüm dünyaya yayılan EAN, 1992 yılında EAN International adını almıştır.

 

2000'li yıllara gelindiğinde ise Uluslararası EAN Organizasyonu'nun temel amacı tanımlama standardı oluşturmanın ötesine geçmiş daha büyük hedefler ortaya konmuştur.

 

Üreticilerle müşteriler arasındaki iletişimi daha hızlı ve verimli bir hale getirme, ürünlerin tedarik zinciri sürecinde takibini sağlama amaçlı GDSN (Global Data Synchronization Network, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama)), İzlenebilirlik gibi projeler geliştirilmiştir. EAN International' ın sadece tanımlama standardı oluşturan bir organizasyon görünümünden çıkmış olması sonucunda EAN International adı 2005 yılı başında GS1 olarak değişmiştir. 

 

Bugün, GS1'in 103 ülkeyi temsilen 101 üye organizasyonu bulunmaktadır. 


GS1 Türkiye, 1988 yılında "Milli Mal Numaralandırma Merkezi" adıyla, Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere özel sektörün, Türkiye'deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulmuş ve EAN' a üye olmuştur. 


EAN isminin GS1 olarak değişmesiyle beraber Mart 2005 tarihinde "Milli Mal Numaralama Merkezi" adı "GS1 Türkiye" olarak değişmiştir. GS1 Türkiye, halen 15000 üyesiyle Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemine üye olmasını ve böylece tüm dünyada tanınmasını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye özel düzenlemeler yapmaktadır.

 

ÜRETICILERE SAĞLADIĞI BAŞLICA YARARLARI

-İşletme içi ve işletme dışı bilgi akışı sağlanır, 
-Mamul stok hareketleri kolayca izlenebilir, 
-İyi bir ambar ve satış denetimi yapılması sağlanır, 
-Satış sözleşmelerinin çabuk ve kolay hazırlanması sağlanır, 
-Malların kolay ve çabuk sevk edilmesi sağlanır, 
-Üretici, toptancı ve perakendeciler arasındaki haberleşmeyi 
kolaylaştırır, 
-İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyetlerin 
azaltılması sağlanır ve 
-İşletmede verimliliği artırır.

 

TOPTANCILARA SAĞLADIGI BAŞLICA YARARLARI

-İşletme içi ve dışı bilgi akışı sağlanır, 
-Mallarla ilgili muhasebe işlemlerini tam ve çabuk yapılır, 
-Malların ambara giriş ve çıkış takibini sağlanır, 
-Sipariş sözleşmelerini hazırlanır,, 
-Ambarın düzenli olması ve denetlenmesi sağlanır, 
-Üretici ve perakendecilerle haberleşme ve iş akışını kolay 
laşır ve 
- İşletmede verimliliği artırır.

 

PERAKENDECİLERE SAĞLADIĞI BAŞLICA YARARLARI

-İşletme içi ve işletme dışı bilgi akışı sağlanır, 
-Üzerinde çizgi kod işareti bulunan malların hesabının kolay 
yapılır,
-Kasadaki yanlışlıklar önlenir, 
-Kasa açma ya da kasa kapanışı kolaylaşır, 
-Malın seçimi çabuk ve kolay yapılır, 
-Ambar hareketleri konusunda kolay ve doğru bilgi alınır, 
-Muhasebe kolaylaşır, ambar fireleri azaltılır, 
-Satış yönetimi kolaylaşır, 
-Satıcı ve alıcılar arasında iş akışı, ilişki, haberleşme 
kolaylaşır ve karşılıklı güveni artırır, 
-İşletmede verimliliği artırır.

 

TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI BAŞLICA YARARLARI

-Mal, satım ve teslim alınırken çizgi kod işaretleri ekranda 
açıkça görülür, böylece alınan malın fiyatı, miktarı ve 
tutar bedeli ödenirken kontrol edilir, 
-Sağlam ve güvenilir kasa fişi belgesi alınır, 
-Alınan malın üzerindeki çizgi kod işareti, o malın üretildiği 
ya da ambalajlandığı ülkeyi, işletmeyi ve mamulü tanımlar, 
-Alınan malın bozuk çıkması ya da yapılan bir yanlışlığın düzel 
tilmesinde çizgi kod işareti bir bakıma güvence niteliği taşır.